Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master:

Ογκολογία Θώρακος: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Κων/νος Ν. Συρίγος


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MASTER