Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master:

Ογκολογία Θώρακος: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Κων/νος Ν. Συρίγος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MASTER

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (MSc)

«ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ»

Επιστ. Υπεύθυνος:  Καθηγητής Κων/νος Ν. Συρίγος

ΑΚΑΔHMΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ

ΑΚΑΔHMΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ

Β΄ Εξάμηνο – Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011

Γ” Εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011

Δ” Εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011