ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΠΡΟΛΗΨΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ- ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ