Μαζί με τα ξερά …

Δεν χωράει αμφιβολία ότι τα τελευταία χρόνια η συνταγογράφηση στην Ελλάδα, ορισμένες φορές και κατευθυνόμενη, εκτοξεύθηκε σε δυσθεώρητα ύψη, με συνέπειες επιζήμιες για την υγεία των ασθενών, και καταστροφικές για τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό ήταν σωστή η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και των ασφαλιστικών ταμείων να απαγορεύσουν την αποζημίωση όλων των φαρμάκων που χορηγούνται «εκτός ενδείξεως», δηλαδή εκτός της πολύ συγκεκριμένης πάθησης για την οποία έχει εγκριθεί το καθένα. Η γενική εφαρμογή αυτού του κανόνα, πέραν του ότι εξοικονομεί χρήματα, προστατεύει και τους ασθενείς από την αλόγιστη χρήσει φαρμάκων αμφιβόλου αποτελεσματικότητας.

Όμως δεν μπορεί να έχει καθολική εφαρμογή και μάλιστα όχι στην Ογκολογία. Πράγματι οι καρκινοπαθείς, είναι τα αθώα θύματα, τα «χλωρά» που συμπαρασύρθηκαν στη πυρά με τα «ξερά».

Η Ογκολογία είναι ένας από τους ταχύτερα μεταβαλόμενους κλάδους της ιατρικής επιστήμης και ο ειδικός ιατρός είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις, αν θέλει να είναι αποτελεσματικός για τον ασθενή του. Ο καρκινοπαθής που παλεύει για τη ζωή του δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου, για να περιμένει όλες τις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται διεθνώς, για να πάρει έγκριση ένα νέο φάρμακο. Από την άλλη, οι ογκολογικές θεραπείες έχουν σημαντικό κόστος που καμμιά ελληνική οικογένεια δεν μπορεί να αντέξει.

Ποια είναι η λύση; Η χορήγηση φαρμάκων στην ογκολογία εκτός ενδείξεων, με επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά βέβαια όχι ανεξέλεγκτα και αυθαίρετα. Τα εκτός ενδείξεως φάρμακα θα εγκρίνονται και θα αποζημιώνονται ανά νόσημα και ανά ασθενή από αρμόδιες επιτροπές και με βάση την πιο πρόσφατη επιστημονική τεκμηρίωση. Και η συνέχιση της θεραπείας θα εγκρίνεται μόνο σε όσους ασθενείς αποδεικνύεται ότι ωφελούν.

Με αυτόν τον τρόπο κανένας καρκινοπαθής δεν θα στερείται μιας δυνητικά ωφέλιμης θεραπείας, ενώ αντίθετα θα προστατεύεται από την παράλογη συνέχισή της. Και τα ταμεία θα παρέχουν ό,τι χρειάζονται οι ασφαλισμένοι τους, αλλά θα εξοικονομούν και χρήματα από την υπερβολική, ανεξέλεγκτη και εν τέλει και αντιεπιστημονική συνταγογράφηση.

Κων/νος Νικ. Συρίγος, MD, PhD

Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών

Visiting Professor of Thoracic Oncology, Yale School of Medicine