Ογκολογική Μονάδα

Ιστορική Αναδρομή

Η Ογκολογική Μονάδα αποτελεί τμήμα της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΠΠ), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθηκε το 1990 με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παίδείας και Θρησκευμάτων (Α3β/19143). Ιδρυτής και πρώτος Διευθυντής της Κλινικής υπήρξε ο Καθηγητής Γεώργιος Αραπάκης. Η Κλινική εγκαταστάθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο ΝΘΑ «Η Σωτηρία».

Η Ογκολογική Μονάδα ΓΠΠ ιδρύθηκε το 1999 αρχικώς ως εξωτερικό ογκολογικό ιατρείο. Η ταχεία αύξηση του αριθμού των ασθενών που παρακολουθούντο, οδήγησε στην ανάγκη ανάπτυξης νέων χώρων. Πράγματι, χάρη σε δυο διαδοχικές δωρεές από τον κο Αριστείδη Ι. Αλαφούζο και την εφημερίδα «Η Καθημερινή» η Ογκολογική Μονάδα απέκτησε δική της, πλήρως ανακαινισμένη και εξοπλισμένη πτέρυγα, που με σύγχρονες, διεθνείς προδιαγραφές καλύπτει τις ιατρικές, νοσηλευτικές, εργαστηριακές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της. Το πρώτο μέρος λειτούργησε το 2000 και εγκαινιάστηκε από τον τότε υπουργό Υγείας και Πρόνοιας κο Αλέκο Παπαδόπουλο. Η πτέρυγα ολοκληρώθηκε το 2004 και εγκαινιάστηκε από τον τότε πρωθυπουργό κο Κώστα Καραμανλή. Η Μονάδα πήρε την σημερινή μορφή της το 2010 με την προσθήκη νέων χώρων εξωτερικών ιατρείων, υποδοχής και γραφείων κλινικών μελετών και νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Το 2002, με απόφαση του τότε Διευθυντή της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής Θεόδωρου Μουντοκαλάκη τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Κλινικής και η Ογκολογική Μονάδα ανΔραγνωρίσθηκε ως ανεξάρτητη Μονάδα της Κλινικής. Το 2006 η Ογκολογική Μονάδα έλαβε την πιστοποίηση καλής λειτουργίας ISO 9002.

Δραστηριότητες

Η Ογκολογική Μονάδα έχει να παρουσιάσει ένα πολύπλευρο έργο, που με επίκεντρο την Ογκολογία δραστηριοποιείται σε κλινικό και εργαστηριακό επίπεδο, σε εκπαίδευση και σε έρευνα.

Κλινικό Έργο:

Κατά τα δέκα της λειτουργίας της η Ογκολογική Μονάδα έχει αναλάβει την παρακολούθηση 4.500 ασθενών με όλων των ειδών τα συμπαγή νεοπλάσματα. Κατά μέσον όρο διενεργούνται 60-70 θεραπείες ημερησίως. Στους ασθενείς παρέχεται πλήρης ογκολογική θεραπεία και υποστήριξη, τόσο σε ημερήσια βάση, όσο και σε νοσηλευόμενους.

Εξατομικευμένη (ή Προσωποποιημένη) θεραπεία: Ως εξατομικευμένη θεραπεία ορίζεται αυτή η οποία επιλέγεται και προσαρμόζεται στον κάθε ασθενή προσωπικά και ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Παραδοσιακά η εξατομίκευση της θεραπείας βασιζόταν κυρίως στα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του ασθενούς (φύλο, ηλικία, ύψος, βάρος), στις βασικές ζωτικές του λειτουργίες (καρδιακή, αναπνευστική, ηπατική και νεφρική λειτουργία) καθώς και σε άλλους παράγοντες όπως η χορήγηση συνοδών φαρμάκων, οι ιδιαιτερότητες εργασίας και άλλοι κοινωνικοί λόγοι. Τα τελευταία χρόνια, όταν μιλούμε για εξατομικευμένη θεραπεία όλο και περισσότερο εννοούμε αυτήν που επιλέγεται με κριτήριο το ειδικό γενετικό προφίλ του κάθε ασθενή, που επιτρέπει αλλά και καθορίζει την επιλογή της θεραπείας εκείνης που θα έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας με τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η αναγκαιότητα ο κάθε ασθενής να λαμβάνει διαφορετική θεραπεία από κάποιον άλλο, θεραπεία ειδικά σχεδιασμένη για αυτόν πηγάζει από τη διαπίστωση ότι κάθε ασθενής είναι διαφορετικός από τον άλλο, αλλά και κάθε όγκος έχει διαφορετική βιολογική συμπεριφορά. Αλλά και κάθε θεραπεία είναι διαφορετική από την άλλη. Ορισμένες έχουν σοβαρές παρενέργειες, ενώ άλλες ελάχιστες. Η σωστή άσκηση της ογκολογίας προϋποθέτει την επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού θεραπείας, που να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και όσο το δυνατόν λιγότερο τοξική. Τέτοιες εξατομικευμένες και στοχεύουσες θεραπείες είναι εφικτές σε αρκετούς τύπους όγκων όπως του μαστού, του πνεύμονα, του παχέος εντέρου και του ορθού καθώς και άλλων λιγότερο συχνών όγκων όπως του στομάχου και του εγκεφάλου.

Εργαστηριακό Έργο:

Στην Ογκολογική Μονάδα υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας των βασικών αιματολογικών εξετάσεων αυθημερόν (γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος), πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας, καθώς και διάλυσης των αντινεοπλασματικών φαρμάκων, χωρίς να χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα κεντρικά εργαστήρια και τμήματα του Νοσοκομείου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ταχεία διακίνηση των ασθενών, χωρίς καθυστερήσεις, ενώ διασφαλίζεται και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Εκπαίδευση:

Η Ογκολογική Μονάδα έχει αναπτύξει ένα πολύπλευρο εκπαιδευτικό έργο που απευθύνεται σε φοιτητές της Ιατρικής και Νοσηλευτικής, σε επαγγελματίες υγείας (πτυχιούχους γιατρούς, ειδικευόμενους Παθολογίας, Ογκολογίας και Πνευμονολογίας, νοσηλευτές, βιολόγους κ.ά), σε ασθενείς και σε φροντιστές (συγγενείς και φίλους) των ασθενών. Επίσης το προσωπικό της Ογκολογικής Μονάδας συμμετέχει την εκπαίδευση των φοιτητών Ζ και Η εξαμήνου, καθώς και των τριμηνιτών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών που έχει αναλάβει η Γ΄Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική.

Η Ογκολογική Μονάδα καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και έκτατες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 οι ετήσιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

 • Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Master: «Ογκολογία Θωράκος: σύγχρονη κλινικο-εργαστηριακή προσέγγιση και έρευνα».
 • Το κατ’ επιλογήν μάθημα φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών: «Καρκίνος του Πνεύμονα».
 • Την διοργάνωση και υποστήριξη του μαθήματος Νοσολογίας, Σημειολογίας και Διαφορικής Διαγνωστικής των Ζ΄ και Η΄ εξαμήνων της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, που έχει αναλάβει η Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική (Διευθύντρια Καθηγήτρια Ευανθία Διαμάντη-Κανδαράκη).
 • Το 4ο Ετήσιο Συνέδριο Ογκολογίας στη Πρωτοβάθμια Περίθαλψη με θεματικό τίτλο: «Κατ΄οίκον νοσηλεία».
 • Η 3η Ετήσια Ημερίδα «Νοσηλευτικής Ογκολογίας»

Το προσωπικό της Ογκολογικής Μονάδας συμμετέχει επίσης στην επίβλεψη εκπόνησης διδακτορικών διατριβών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, αλλά και της Παντείου και του Πανεπιστημίου Παιραιά.

Έρευνα: Η ογκολογία αποτελεί έναν από τους ταχύτερα ανα πτυσσόμενους κλάδους της ιατρικής επιστήμης. Για να μπορέσει κανείς να είναι αποτελεσματικός στο καθημερινό κλινικό έργο του και να παρέχει τις πιο σύγχρονες θεραπείες στους ασθενείς του πρέπει να παρακολουθεί από κοντά την έρευνα στην ογκολογία και να παράγει και ο ίδιος πρωτογενή έρευνα.

Η Ογκολογική Μονάδα έχει πλούσιο ερευνητικό έργο που περιλαμβάνει:

α) κλινική έρευνα με κλινικές μελέτες φάσης Ι-IV για την αξιολόγηση νέων θεραπειών,

β) βασική έρευνα για την ανεύρεση μοριακών δεικτών έγκαιρης διάγνωσης,

γ) μεταφραστική έρευνα για την μελέτη μονοπατιών καρκινογένεσης και την κλινική αξιοποίσή τους

δ) επιδημιολογικές μελέτες και μελέτες καταγραφής.

Για της ανάγκες της ανωτέρω έρευνας στα πλαίσια της Ογκολογικής Μονάδας λειτουργούν Γραφείο Κλινικών Μελετών και Ογκολογικό Εργαστήριο.

Για την αποτελεσματικότερη και πιο έγκυρη υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος η Ογκολογική Μονάδα συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού:

 • Yale Cancer Center, Yale University School of Medicine (Professor Τhomas Lynch)
 • Department of Molecular Pathology, Yale School of Medicine (Professor David Rimm)
 • Oncology Center University of Pittsburgh (Head, Professor Edward Chu).
 • Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών. Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. (Ακαδημαϊκός Γρ. Σκαλκέας)
 • Head and Neck Unit, Royal Marsden Hospital, London, UK (Senior Lecturer Christopher Nutting).
 • CRC Center for Cell & Molecular Biology, Institute of Cancer Research, London, UK (Senior Lecturer Kevin J. Harrington).
 • Ινστιτούτο Δημόκριτος: Εργαστήριο Κυτταρικής Γήρανσης (Δ. Κλέτσας).
Εγκαταστάσεις

Για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων της, η Ογκολογική Μονάδα έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις, σύμφωνες με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές, που επεκτείνονται σε 3 ορόφους του Κτιρίου Ζ, του Γενικού Νοσοκομείου «Η Σωτηρία».

Η πτέρυγα της Ογκολογικής Μονάδας ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε χάρη σε διαδοχικές δωρεές ενός ιδιώτη και περιλαμβάνει:

 • Μονάδα Ημερήσιας Θεραπείας είκοσι δύο (22) κλινών.
 • Αίθουσες Ημερήσιας Θεραπείας τέσσερεις (4)
 • Θαλάμους χημειοθεραπείας μονόκλινους τέσσερεις (4)
 • Θάλαμο χημειοθεραπείας δίκλινο έναν (1)
 • Θάλαμο χημειοθεραπείας τρίκλινο έναν (1)
 • Εξωτερικό Ογκολογικό Ιατρείο.
 • Εξωτερικό Διασυνδετικό Ιατρείο Ψυχο-ογκολογίας.
 • Εξωτερικό Ιατρείο Υποστηρικτικής Αγωγής Καρκινοπαθών.
 • Εξωτερικό Ιατρείο Μεταβολισμού και Διατροφής Καρκινοπαθών
 • Εξωτερικό Ιατρείο Πόνου και Ανακουφιστικής Αγωγής
 • Εξωτερικό Ογκολογικό-Δερματολογικό Ιατρείο
 • Εξωτερικό Ογκολογικό-Αγγειολογικό Ιατρείο
 • Γραφείο Διεθνών Κλινικών Μελετών.
 • Μονάδα Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων.
 • Ογκολογικό Εργαστήριο.
 • Αμφιθέατρο
 • Γραφείο Εκπαίδευσης
 • Χώρους αναμονής τρεις (3)
 • Σταθμό Νοσηλείας – Νοσηλευτική υπηρεσία
 • Γραφεία Ιατρών
 • Γραμματεία
 • Αρχείο

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας: Ο κύριος τρόπος λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδας είναι η Ημερήσια λειτουργία. Οι ασθενείς προσέρχονται στη Μονάδα μας νωρίς το πρωί (07:30 – 08:00), υποβάλλονται σε εξετάσεις αίματος, εξετάζονται από τους γιατρούς, κάνουν τη θεραπεία τους και παίρνουν τις οδηγίες τους αυθημερόν. Όλα τα ανωτέρω ολοκληρώνονται μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι, οπότε οι ασθενείς είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Οι περισσότερες αντινεοπλασματικές θεραπείες (95%) γίνονται με αυτόν τον τρόπο, ενώ για τις υπόλοιπες που χρειάζεται νοσηλεία, υπάρχει και η δυνατότητα ολοήμερης ειαγωγής στη ΓΠΠ. Με αυτόν τον τρόπο Ημερήσιας Νοσηλείας, που αποτελεί τον πιο σύγχρονο τρόπο αντινεοπλασματικής θεραπείας διεθνώς, οι ασθενείς και οι συνοδοί τους ταλαιπωρούνται λιγότερο, διατηρούν μια καλή ψυχολογία και τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή. Η Ογκολογική Μονάδα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί 50-70 ασθενείς ημερησίως.

Ολοήμερη Νοσηλεία: Η Ογκολογική Μονάδα νοσηλεύει ασθενείς που παρακολουθεί στην Γ΄Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Κτίριο Ζ του Νοσοκομείου, 2ος όροφος, Διευθύντρια: καυηγήτρια Ε. Διαμάντη-Κανδαράκη)), τμήμα της οποίας αποτελεί και η Ογκολογική Μονάδα. Ένας από τους ογκολόγους της Ογκολογικής Μονάδας είναι υπεύθυνος ανά δίμηνο (εκ περιτροπής) για τους νοσηλευόμενους ασθενείς. Επίσης, Η Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, συμμετέχει στο κυκλικό πρόγραμμα εφημερίας των νοσοκομείων της Αττικής. Ασθενείς που χρήζουν περαιτέρω παραμονής στο νοσοκομείο ή επείγουσα εισαγωγή θα πρέπει να προσέλθουν ή να διακομισθούν στα επείγοντα περιστατικά του εφημερεύοντος Νοσοκομείου (Παθολογικό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών). Οι ασθενείς μπορούν να ενημερωθούν για το εφημερεύον νοσοκομείο μέσω του ειδικού τηλεφωνικού κέντρου του ΕΚΑΒ (τηλέφωνο 14944), είτε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://www.yyka.gov.gr/communication/efimeries-nosokomeion/efimeries-nosokomeion-attikis

Εξωτερικό Ογκολογικό-Δερματολογικό Ιατρείο: Στην Ογκολογική Μονάδα λειτουργεί εξωτερικό δερματολογικό ιατρείο για τις ανάγκες των ασθενών που παρακολουθεί η Ογκολογική Μονάδα. Τόσο οι συμπαγείς όγκοι, όσο και οι αντινεοπλασματικές θεραπείες, ιδιαίτερα οι νεότερες, με τα σύγχρονα βιολογικά φάρμακα, έχουν συμπτώματα και τοξικότατα από το δέρμα, που απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Το Δερματολογικό-Ογκολογικό Ιατρείο λειτουργεί από το 2008, σε συνεργασία με την Α΄ Δερματολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» και έχει πλούσια εμπειρία στην αντιμετώπιση αυτών των παρενεργειών. Επίσης διαγιγνώσκει και παρακολουθεί ασθενείς με καρκίνο του δέρματος και μελάνωμα, και αντιμετωπίζει κάθε δερματικό νόσημα που πιθανώς να απασχολεί τον ογκολογικό ασθενή.

Εξωτερικό Ογκολογικό-Αγγειολογικό Ιατρείο: Τα αγγειακά νοσήματα είναι πρώτα σε συχνότητα στην εποχή μας και αυξάνονται σε συνδυασμό με τις ογκολογικές παθήσεις. Περιλαμβάνουν παθήσεις που αφορούν τις αρτηρίες, τις φλέβες και τα λεμφαγγεία. Το εξωτερικό αγγειολογικό ιατρείο της Ογκολογικής Μοναδας συνδυαζοντας το ιστορικό του ασθενούς, της κλινικής του εξέτασης και το Doppler μπορεί να διαφοροδιαγνώσει, να διαγνώσει και να θεραπεύσει διάφορες παθήσεις των αγγείων όπως χρ. φλεβική ανεπάρκεια, φλέβικά και μη έλκη, περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια, παθήσεις καρωτίδων, ανευρύσματα, θρομβώσεις και παθήσεις του λεμφικού συστήματος όπως το λεμφοίδημα. Επιπλέον μπορεί να κατευθύνει τον ασθενή ανάλογα με την σοβαρότητα της πάθησης σε επεμβατική διαφοροδιάγνωση και θεραπεία. Το εξωτερικό αγγειολογικό ιατρείο της Ογκολογικής Μοναδας λειτουργεί σε συνεργασία με την Αγγειοχειρουργική Κλινική του Αρεταιείου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και υποδιαιρείται σε ιατρείο ελκών, ιατρείο λεμφοιδήματος, ιατρείο φλεβικών και αρτηριακών παθήσεων και πραγματοποιεί κλινικό και ερευνητικό έργο.

Εξωτερικό Διασυνδετικό Ιατρείο Ψυχο-ογκολογίας: Οι ψυχικές επιπτώσεις, όπως μελαγχολική διάθεση, κάταθλιψη, αδιέξοδο, άγχος, που εμφανίζονται συχνά σε πάσχοντες από νεοπλασματική ασθένεια, καθιστούν απαραίτητη την άμεση ψυχιατρική παρέμβαση. Ο ψυχίατρος, αξιολογώντας την ψυχική κατάσταση του ασθενούς και με γνώμονα την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του, μπορεί να βοηθήσει με τους εξής τρόπους: α) υποστηρικτικού τύπου ψυχοθεραπεία στον πάσχοντα, β) φαρμακευτική αγωγή εφόσον κρίνεται απαραίτητη, γ) συμβουλευτική και υποστηρικτική παρέμβαση στο οικογενειακό περιβάλλον. Το Ιατρείο λειτουργεί σε συνεργασία με την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Αιγινήτειου Νοσοκομείου και απευθύνεται τόσο στους ασθενείς με νεοπλασματικά νοσήματα, όσο και στους συγγενείς τους.

Εξωτερικό Ιατρείο Υποστηρικτικής Αγωγής Καρκινοπαθών: Υποστηρικτική θεραπεία (supportive care) είναι η ενεργητική, σφαιρική φροντίδα των ατόμων που πάσχουν από καρκίνο και των φροντιστών τους (συγγενών και φίλων). Με τον όρο οικογένεια δεν εννοούμε μόνο τους εξ αίματος και εξ αγχιστείας συγγενείς του ασθενή, αλλά και όσους του συμπαραστέκονται και μοιράζονται μαζί του τις ελπίδες και τους φόβους του. Οικογένεια είναι τα άτομα εκείνα που ο ασθενής υποδεικνύει και θεωρεί οικογένειά του, είτε αυτά συνδέονται είτε όχι με συγγενικούς δεσμούς μαζί του.

Πρωταρχικός σκοπός της Υποστηρικτικής Θεραπείας είναι η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους οικείους τους. Στόχος του ιατρείου, όπως διακήρυξε η Cicely Saunders το 1970, είναι να προσφέρει ποιοτική βελτίωση της ζωής και των σχέσεων, τόσο των ασθενών, όσο και των οικογενειών τους. Ο έλεγχος του πόνου και άλλων σωματικών συμπτωμάτων καθώς και η αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών και πνευματικών αναγκών των ασθενών, σε όλα τα στάδια της νόσου είναι αντικείμενο αυτού του ιατρείου.

Στο ιατρείο μας μπορούν να απευθυνθεί ο ασθενής που υποφέρει από συμπτώματα όπως για παράδειγμα πόνο, ναυτία, κόπωση, ανορεξία, άγχος, αϋπνίες. Μπορούν επίσης να απευθύνονται και τα άτομα που φροντίζουν τον ασθενή και νιώθουν ότι χρειάζονται υποστήριξη, καθώς και πρώην καρκινοπαθείς της Μονάδας μας στην περίπτωση που πάσχουν από παρόμοια προβλήματα τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της ζωής τους.

Εξωτερικό Ιατρείο Πόνου και Ανακουφιστικής Αγωγής Καρκινοπαθών: Ο έλεγχος του πόνου και άλλων σωματικών συμπτωμάτων καθώς και η αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών και πνευματικών αναγκών των ασθενών, σε όλα τα στάδια της νόσου είναι αντικείμενο αυτού του ιατρείου. Σε μερικές περιπτώσεις ίσως χρειαστεί βοήθεια για να αντιμετωπιστούν σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα που είναι αποτελέσματα της νόσου ή της θεραπείας. Σκοπός του ιατρείου είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων μορφών πόνου που βιώνουν οι ασθενείς με καρκίνο.

Γραμματειακή Υποστήριξη: Ο μεγάλος αριθμός ασθενών που παρακολουθεί η Ογκολογική Μονάδα και ο ημερήσιος τρόπος λειτουργίας της προϋποθέτουν ένα οργανωμένο και αποτελεσματικό σύστημα γραμματειακής υποστήριξης. Η Γραμματεία της Ογκολογικής Μονάδας είναι υπεύθυνη για την υποδοχή των ασθενών, τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, και την παροχή πληροφοριών στους ασθενείς και στο κοινό. Επίσης αναλαμβάνει τη διαχείριση της κίνησης των ασθενών και των οικείων τους κατά τη διάρκεια της ημερήσιας νοσηλείας, την καταγραφή και τη διαχείρηση πλήρους αρχείου ασθενών, Η γραμματεία είναι αρμόδια και για την ηλεκτρονική και έντυπη διακίνηση εγγράφων, γνωματεύσεων, ιατρικών βεβαιώσεων και παροχή πιστοποιητικών στους ασθενείς, μετά από αίτησή τους και βάση του πρωτοκόλλου που προβλέπεται από το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ISO 9002. Η γραμματεία συμμετέχει ενεργά στο ερευνητικό πρόγραμμα της Ογκολογικής Μονάδας μέσω της σωστής καταγραφής των κλινικών μελετών. Τέλος σημαντικό μέρος της γραμματειακής δουλειάς είναι η διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Ογκολογικής Μονάδας, που περιλαμβάνει την υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των εκπαιδευτών τους.

Γραφείο Εκπαίδευσης: Το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ογκολογικής Μονάδας είναι υπεύθυνο για εκπαιδευτικά θέματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε επαγγελματίες υγείας όλων των ειδικοτήτων, αλλά και σε ασθενείς και στους φροντιστές τους. Είναι υπεύθυνο για: • Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Master: «Ογκολογία Θωράκος: σύγχρονη κλινικο-εργαστηριακή προσέγγιση και έρευνα». • Το κατ’ επιλογήν μάθημα φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών: «Καρκίνος του Πνεύμονα». • Την διοργάνωση και υποστήριξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 του μαθήματος Νοσολογίας, Σημειολογίας και Διαφορικής Διαγνωστικής των Ζ΄ και Η΄ εξαμήνων της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, που έχει αναλάβει η Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική (Διευθύντρια Καθηγήτρια Ευανθία Διαμάντη-Κανδαράκη). • Το 4ο Ετήσιο Συνέδριο Ογκολογίας στη Πρωτοβάθμια Περίθαλψη με θεματικό τίτλο: «Κατ΄οίκον νοσηλεία». • Την ακαδημαϊκή υποστήριξη διδακτορικών διατριβών. Κατά τη 10ετη λειτουργία του γραφείου εκπαίδευσης έχουν εκπονηθεί και συνεχίζουν να εκπονούνται πάνω από 30 διδακτορικές διατριβές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, του Βιολογικού Τμήματος ΕΚΠΑ, αλλά και της Παντείου και του Πανεπιστημίου Παιραιά Επίσης, το Γραφείο Εκπαίδευσης συμβάλλει στη διαρκή μετεκπαίδευση ιατρών και του νοσηλευτικού πρόσωπικού του με την διεξαγωγή διεθνών και ελληνικών συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και βιβλιογραφικής ενημέρωσης σε θέματα ογκολογίας, υποστηρικτικής αγωγής, πρωτοβάθμιας περίθαλψης και διακοπής καπνίσματος.

Γραφείο Κλινικών Μελετών: Το γραφείο κλινικών μελετών της Ογκολογικής Μονάδας έχει σαν στόχο την εξέλιξη της έρευνας των νέων θεραπειών στον καρκίνο και την εφαρμογή τους στην καθημερινή κλινική πρακτική. Αποτελείται από γιατρούς ειδικά εκπαιδευμένους στον τομέα των κλινικών μελετών,γραμματέα και μία παρασκευάστρια εργαστηρίου με γνώσεις στην διαχείριση βιολογικού υλικού και φαρμάκων. Στα 10 χρόνια λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδας έχει διεξάγει με επιτυχία περισσότερες από 25 διεθνείς κλινικές μελέτες και έχει αποσπάσει θετικά σχόλια κατά την διάρκεια επιθεωρήσεων από ανεξάρτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ογκολογικό Εργαστήριο: Στα πλαίσια της Ογκολογικής Μονάδας οργανώθηκε και εξοπλίσθηκε πλήρως με εισφορά ιδιώτη το Ογκολογικό Εργαστήριο, στο οποίο αναπτύχθηκαν μέθοδοι μοριακής βιολογίας, ανοσολογίας και κυτταροκαλλιεργειών. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται η καθημερινή διενέργεια των βασικών εξετάσεων που απαιτούνται για την ασφαλή διενέργεια της χημειοθεραπείας (Γενική εξέταση αίματος, αδρός βιοχημικός έλεγχος). Επίσης υποστηρίζει μεγάλο μέρος του ερευνητικού και εκπαιδευτικού προγράμματος που διενεργεί η Ογκολογική Μονάδα. Εκεί εκπονούν τη διδακτορική διατριβή τους μεταπτυχιακοί φοιτητές και γιατροί.

Τα τελευταία χρόνια το Ογκολογικό Εργαστήριο έχει αναπτύξει συνεργασία μέσω ερευνητικών προγραμμάτων με αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 • Department of Molecular Pathology, Yale School of Medicine (Professor David Rimm)
 • Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών. Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. (Ακαδημαϊκός Γρ. Σκαλκέας)
 • CRC Center for Cell & Molecular Biology, Institute of Cancer Research, London, UK (Senior Lecturer Kevin J. Harrington).
 • Ινστιτούτο Δημόκριτος: Εργαστήριο Κυτταρικής Γήρανσης (Δ. Κλέτσας).

Συγκοινωνίες που εξυπηρετούν για την πρόσβαση στο Νοσοκομείο Σωτηρία:

Λεωφορεία Από ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ προς ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: 419, Α5, Γ5, 408 Από ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Β5 Από ΚΑΝΙΓΓΟΣ προς ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: 046

Μετρό Γραμμή ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ: Σταθμός ΚΑΤΕΧΑΚΗ Από ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ προς ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Ηλεκτρικός μέχρι ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ & μετά ΜΕΤΡΟ

ΚΤΕΛ Το Νοσοκομείο εξυπηρετούν και τα υπεραστικά λεωφορεία ΚΤΕΛ (αφετηρία: ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ) ΛΑΥΡΙΟ, ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΡΑΦΗΝΑ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Μέσα στο Νοσοκομείο Για να επισκεφτείτε την Ογκολογική Μονάδα ακολουθείστε το κόκκινο βέλος και τις κουκίδες από την είσοδο της Λεωφόρου Μεσογείων. Η Ογκολογική Μονάδα βρίσκεται στο πορτοκαλί κτίριο του διαγράμματος (Κτίριο Ζ) και στο δεύτερο όροφο.

Χάρτης

Vassias_Antonios Βασσιάς Αντώνιος Πνευμονολόγος

 

 

 

 

 

 

 

harpidoy_andriani_pneymonologos Χαρπίδου Ανδριανή Πνευμονολόγος

 

 

 

 

 

 

 

gkiozos_ioannis_pneymonologos Γκιόζος Ιωάννης Πνευμονολόγος

 

 

 

 

 

 

 

zontanos_marios_pneymonologos Ζωντανός Μάριος Πνευμονολόγος

 

 

 

 

 

 

 

katrirtzoglou_nikolaos Κατιρτζόγλου Νικόλαος Παθολόγος-Ογκολόγος

 

 

 

 

 

 

 

kiagia_maria_pathologos Κιαγιά Μαρία Παθολόγος

 

 

 

 

 

 

 

makrilia_nektaria Μακριλιά Νεκταρία Ιατρός

 

 

 

 

 

 

 

moytsos_mihalis_pathologos Μούτσος Μιχάλης Παθολόγος

 

 

 

 

 

 

 

mpoyra_paraskeyi_pneymonologos Μπούρα Παρασκευή Πνευμονολόγος

 

 

 

 

 

 

 

ntomi_mpesy Ντόμη Μπέσυ Ιατρός

 

 

 

 

 

 

 

Platis_ioannis Πλατής Ιωάννης Παθολόγος

 

 

 

 

 

 

 

strimpakos-alexis_pathologos-ogkologos Στριμπάκος Αλέξης Παθολόγος Ογκολόγος

 

 

 

 

 

 

 

fevranogloy_hristina Φεβράνογλου Χριστίνα Ιατρός

 

 

 

 

 

 

 

panagiotarakoy-meropi Παναγιωταράκου Μερόπη Ιατρός

 

 

 

 

 

 

 

Ολιστική Προσέγγιση του Ασθενή

Η φιλοσοφία όλου του προσωπικού της Μονάδας μας είναι ότι «δεν θεραπεύουμε όγκους, αλλά θεραπεύουμε ασθενείς”. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα τα συμπτώματα του ασθενή, είτε προέρχονται από το νεόπλασμα, είτε όχι. Επίσης πρέπει να ασχοληθεί κανείς με την οικογένεια, τους φίλους και το κοινωνικό περιβάλλον του πάσχοντος, εάν είναι διατεθιμένοι να υποστηρίξουν την προσπάθειά του. Τέλος η Μονάδα μας προσπαθεί να διευκολύνει τους ασθενείς μας και σε ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και γραφειοκρατικά θέματα, στο μέτρο των δυνατοτήτων που μας δίνει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Για να το επιτύχουμε αυτό, έχουμε κάνει προσπάθεια να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους επαγγελματίες υγείας στη Μονάδα μας και να τους συμπεριλάβουμε στη λήψη των αποφάσεων. Πράγματι, στη Μονάδα μας εργάζονται ογκολόγοι, πνευμονολόγοι, παθολόγοι, δερματολόγος, λοιμοξιολόγος, αγγειολόγος, ψυχίατρος, ενδοκρινολόγος, διαιτολόγος, βιολόγος, παρασκευαστές εργαστηρίων κ.ά. Καθοριστική είναι η συμβολή των νοσηλευτριών της Μονάδας μας, για τις οποίες είμαστε ιδιαίτερα περίφανοι. Έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση, έχεουν εμπειρία και δεξιότητα στη χορήγηση των αντινεοπλασματικών φαρμάκων και αφιερώνουν πολύ χρόνο για τον κάθε ασθενή. Κάθε πρωί 07:30-08:30, ενώ γίνοννται οι αιμοληψίες των ασθενών, ΄το λοιπό προσωπικό της Μονάδας συζητά όλους τους αρρώστους της ημέρας, ώστε μέσα από το Ογκολογικό Συμβούλιο να λαμβάνονται οι σωστότερες αποφάσεις για τον ασθενή.

Εξατομικευμένη θεραπεία:

Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η λειτουργία της Ογκολογικής Μονάδας είναι ότι κάθε ασθενής είναι διαφορετικός από τον άλλο, ακόμη και εάν έχουν την ίδια μορφή καρκίνου. Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός αλλά και κάθε όγκος είναι διαφορετικός. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ως εξατομικευμένη θεραπεία ορίζεται αυτή η οποία επιλέγεται και προσαρμόζεται στον κάθε ασθενή προσωπικά και ξεχωριστά, λαμβανοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Παραδοσιακά η εξατομίκευση της θεραπείας βασιζόταν κυρίως στα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του ασθενούς (φύλο, ηλικία, ύψος, βάρος), στις βασικές ζωτικές του λειτουργίες (καρδιακή, αναπνευστική, ηπατική και νεφρική λειτουργία) καθώς και σε άλλους παράγοντες όπως η χορήγηση συνοδών φαρμάκων, οι ιδιαιτερότητες εργασίας και άλλοι κοινωνικοί λόγοι. Τα τελευταία χρόνια, όταν μιλούμε για εξατομικευμένη θεραπεία ολο και περισσότερο εννοούμε αυτήν που επιλέγεται με κριτήριο το ειδικό γενετικό προφίλ κάθε ασθενή, που επιτρέπει αλλά και καθορίζει την επιλογή της θεραπείας εκείνης που θα έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας με τις λιγοτερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Τέτοιες εξατομικευμένες και στοχευμένες θεραπείες είναι εφικτές σε αρκετούς τύπους όγκων όπως του μαστού, του πνεύμονα, του παχέος εντέρου και του ορθού καθώς και άλλων λιγότερο συχνών όγκων όπως του στομάχου και του εγκεφάλου.

Λειτουργία της Μονάδας Ημερήσιας Θεραπείας

Ένας καινούργιος ασθενής, ο οποίος παραπέμπεται για ογκολογική εκτίμηση, μπορεί να κλείσει ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Ογκολογικού Τμήματος, που βρίσκονται στο Κτίριο «Μέγα Λαϊκό» (κοντά στην είσοδο του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία», τέλος της μπλε γραμμής) μέσω του αριθμού 1535, ζητώντας ραντεβού για το Εξωτερικό Ογκολογικό Ιατρείο της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής. Εναλλακτικά, μπορεί να επικοινωνήσει απ’ ευθείας με τη Γραμματεία της Ογκολογικής Μονάδας στο τηλέφωνο 210-7700220. Τα Εξωτερικά Ιατρεία της Ογκολογικής Μονάδας λειτουργούν κάθε Δευτέρα και Παρασκευή πρωί.

Ένας ασθενής για τον οποίο έχει κριθεί ότι χρειάζεται πλέον να λάβει θεραπεία προσέρχεται στην Ογκολογική Μονάδα, αφού έχει κάνει εισιτήριο στο Γραφείο Κίνησης του Νοσοκομείου. Το εισιτήριο παρέχεται από τους γιατρούς της Μονάδας για προκαθορισμένη ημέρα. Η Ογκολογική Μονάδα ξεκινάει τη λειτουργία της κάθε μέρα στις 07:30. Ο ασθενής είναι αναγκαίο να προσέρχεται στην Ογκολογική Μονάδα το αργότερο μέχρι τις 8:00 το πρωί. Ο λόγος που είναι αναγκαία η έγκαιρη προσέλευση είναι γιατί λαμβάνονται αιματολογικές εξετάσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν σταλεί στο εργαστήριό μας μέχρι συγκεκριμένη ώρα, ώστε να έχουμε εγκαίρως τα αποτελέσματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη της θεραπείας. Καμία θεραπεία δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτά τα αποτελέσματα. Γι αυτό είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη προσέλευση.

Για τις περισσότερες εξετάσεις που γίνονται δεν απαιτείται ο ασθενής να είναι νηστικός. Θα λαμβάνετε κανονικά το πρωϊνό που συνηθίζετε: καφέ, γάλα, ψωμί, κλπ. Εάν κάποια συγκεκριμένη φορά χρειαστεί να είστε νηστικός για κάποια ειδική εξέταση (βρογχοσκόπηση, γαστροσκόπηση, μέτρηση σακχάρου αίματος κ.ά.), αυτό θα έχει τονιστεί στον ασθενή και θα του έχει δοθεί ειδική γραπτή οδηγία από την προηγούμενη επίσκεψή του.

Κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνονται οι αιματολογικές εξετάσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία του 1ου ορόφου, στο γραφείο ιατρών γίνεται Ογκολογικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή όλων των ιατρών και συνεργατών της Μονάδας, όπου συζητείται η περίπτωση κάθε ασθενούς που έχει ραντεβού εκείνη την ημέρα και λαμβάνονται αποφάσεις για τους περαιτέρω θεραπευτικούς χειρισμούς.

Αφού έχουν ληφθεί τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων, ο ασθενής εκτιμάται από έναν γιατρό του τμήματος, στον οποίο αναφέρει τη συμπτωματολογία και τα προβλήματα που τον απασχολούν και γίνεται πλήρης κλινική εξέταση. Μέχρι να βγουν οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι ασθενείς περιμένουν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους αναμονής, στο ισόγειο της Μονάδας. Εφόσον ο ιατρός κρίνει ότι η κλινική κατάσταση του ασθενούς και οι εργαστηριακές του εξετάσεις επιτρέπουν τη λήψη της θεραπείας, ο ασθενής καλείται στο χώρο νοσηλείας, στο 2ο όροφο για να λάβει τη θεραπεία εκείνης της ημέρας. Ακολουθεί «επίσκεψη» των ιατρών της κλινικής στους ασθενείς με επικεφαλής το Διευθυντή της Μονάδας Αν. Καθηγητή Κ.Ν. Συρίγο. Εκτιμάται η κατάσταση του ασθενούς και απαντώνται τυχόν ερωτήματά του.

Αν και προσπάθειά μας είναι η μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία των ασθενών, προέχει να γίνει σωστά η θεραπεία. Μερικές φορές το αποτέλεσμα της εξέτασης αίματος δεν είναι αξιολογήσιμο και πρέπει να επαναληφθεί. Άλλες φορές πρέπει να γίνει τροποποίηση της θεραπείας και θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές ιατρικές αποφάσεις. Χρειάζεται υπομονή και να είστε βέβαιος ότι δεν έχετε ξεχαστεί, αλλά κάποιος ασχολείται ειδικά με εσάς. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι το κριτήριο για την έναρξη της θεραπείας δεν είναι η ώρα προσέλευσης. Για να δώσει ο θεράπων γιατρός την ιατρική εντολή να ξεκινήσει η θεραπεία πρέπει να συνεκτιμήσει πολλούς παράγοντες, όπως η γενική κατάσταση του ασθενή, τα αποτελέσματα των εξετάσεων κ.ά. Εξ άλλου, όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες και όλες οι θεραπείες δεν διαρκούν το ίδιο. Η Μονάδα μας φροντίζει να εξατομικεύει την αντιμετώπιση κάθε ασθενή, πάντα με την ίδια ευθύνη προς το σύνολο των αρρώστων που παρακολουθεί. Πάντως, όλοι οι ασθενείς θα έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους μέχρι τις 14:30 το αργότερο. Δε χρειάζεται να γίνεται εισαγωγή στην Κλινική για να χορηγηθεί η θεραπεία και οι ασθενείς αναχωρούν το μεσημέρι της ίδιας μέρας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ασθενής εκτιμάται ότι χρήζει νοσηλείας για ειδικούς λόγους (πχ κάποια λοίμωξη που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι). Στην περίπτωση αυτή, ο ασθενής νοσηλεύεται στη Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου, Τμήμα της οποίας είναι και η Ογκολογική Μονάδα.

Όταν τελειώσει η θεραπεία, ο ασθενής λαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες από τον γιατρό του, γίνεται συνταγογράφηση νέας αγωγής και δίνεται το εισιτήριο με την ημερομηνία για την επόμενη θεραπεία. Όταν φεύγει ο ασθενής το μεσημέρι, δε χρειάζεται ο ίδιος να κάνει εξιτήριο (γίνεται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται επιπλέον διαδικασία από τον ασθενή). Κατά το διάστημα μεταξύ των θεραπειών και για επείγουσες καταστάσεις λειτουργεί ειδικό τηλέφωνο (210-7763598), όπου σε εργάσιμες ώρες και ημέρες κάποιος γιατρός προσπαθεί να δώσει λύση και συμβουλή σε όσον το δυνατόν περισσότερα προβλήματα. Όταν το επείγον πρόβλημα ξεπερνάει αυτή τη δυνατότητα, τότε ο ασθενής παραπέμπεται στο πιο κοντινό του Παθολογικό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Αν κριθεί ότι ένας ασθενής πρέπει να εκτιμηθεί από κάποιο από τα επιμέρους τμήματα της Μονάδας (πχ ιατρείο πόνου, δερματολογικό, αγγειολογικό, διαιτολογικό, υποστηρικτικής αγωγής κλπ) κλείνεται ραντεβού την ημέρα της θεραπείας του ή κάποια άλλη μέρα από τους γιατρούς της Μονάδας μας.

Ο ασθενής χρειάζεται να έχει υποβληθεί σε αξονικές τομογραφίες πριν την έναρξη της θεραπείας του και αυτές οι εξετάσεις θα επαναληφθούν μετά από 3 μήνες, περίπου για να εκτμηθεί η ανταπόκριση στη θεραπεία. Μπορεί να ζητηθεί απεικονιστικός έλεγχος νωρίτερα αν ο ιατρός το κρίνει αναγκαίο. Για τις εξετάσεις αυτές, όπως και για όλες τις υπόλοιπες που απαιτούνται, ο ασθενής λαμβάνει παραπεμπτικό για το Ταμείο του. Το Ταμείο του ασθενή είναι υπεύθυνο για να καλύψει το κόστος των επιπλέον εξετάσεων, καθώς και να καθορίσει που θα γίνουν αυτές.

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι συνεδρίες της προγραμματισμένης θεραπείας, ο ασθενής παραπέμπεται στο Εξωτερικό Ογκολογικό Ιατρείο (ραντεβού μέσω του αριθμού 1535) για να συνεχίσει την τακτική, περιοδική παρακολούθησή του.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. οι ασθενείς πρέπει να προσέρχονται στην Ογκολογική Μονάδα μόνο κατόπιν ραντεβού, ενώ για τα επείγοντα προβλήματα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη, προγραμματισμένη θεραπεία των ασθενών και ταυτόχρονα λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις έκτακτες καταστάσεις.

Συχνές Ερωτήσεις